Aşağı Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi No: 25/8 ÇANKAYA / ANKARA          Tel: 0 (312) 473 6157
iletisim@bhd.org.tr

AB Siber Güvenlik Ajansı kuruluyor

Bilişim Hukuku Derneği tarafından tarihinde yayınlandı

AB Siber Güvenlik Ajansı kuruluyor…
http://bhd.org.tr/ab-siber-guvenlik-ajansi-kuruluyor/

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Aralık (DHA) – Avrupa Birliği (AB) üye ülke büyükelçileri, mevcut Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı’nı (ENISA) daimi bir AB Siber Güvenlik Ajansı haline getirecek olan Siber Güvenlik Yasasını onayladılar. Yeni yasa hakkındaki geçici anlaşma, 10 Aralık’ta Avrupa Konseyi Başkanlığı ve Avrupa Parlamentosu arasında imzalanmıştı.

Düzenlemenin taslağına göre, bilişim ve iletişim teknolojileri (ICT) işlemleri, hizmetleri ve ürünleri için bir siber güvenlik sertifikası oluşturulacak ve bu sertifikalar tüm AB üye ülkelerinde geçerli olacak.
Sertifikalar halihazırda ulusal, uluslararası ve Avrupa düzeylerinde kullanılmakta olan sertifikalar üzerine kurulacak ve Avrupa Komisyonu tarafından benimsenerek, ulusal siber güvenlik sertifikası sağlayıcıları tarafından uygulamaya geçirileceği duyuruldu.

Sertifikalandırma işlemleri, AB ya da üye ülkeler tarafından aksi belirtilmediği sürece gönüllülük esasına dayanacak.
Sertifikalandırma işlemlerinde, ürünün kullanım amacı ile bağlantılı risk seviyesine göre üç farklı güvence seviyesi olacğı ve en temel seviye için, üreticilerin veya hizmet sağlayıcıların uygunluk değerlendirmesini kendileri gerçekleştirmesi mümkün olacağı açıklandı.

AB’nin ağ ve bilişim güvenliği 2004 yılından bu yana ENISA tarafından sağlanıyor ancak kurumun taahhütü 2020 yılında sone erecek. Yeni Siber Güvenlik yasasına göre, ENISA’ya süresiz bir taahhüt sağlanarak AB’nin siber güvenlik ajansı olması sağlanacak.

ENISA’ya, üye devletleri, AB kurumlarını ve diğer paydaşları siber güvenlik konusunda destekleme konusunda yeni görevler verilecek ve ajans ayrıca iki yılda bir geniş çaplı kapsamlı bir egzersiz de dahil olmak üzere düzenli AB düzeyinde siber güvenlik çalışmaları düzenleyecek.

kaynak.cnnturk

Fotoğraf açıklaması yok.
Kategoriler: Haberler

Bilişim Hukuku Derneği

Bilişim Hukuku Derneği

Ara