Aşağı Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi No: 25/8 ÇANKAYA / ANKARA          Tel: 0 (312) 473 6157
iletisim@bhd.org.tr

Mevzuatlar

  • Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği​ için linke tıklayın:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141127-6.htm

 

  • Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar
Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar için linke tıklayın:
http://www.tk.gov.tr/mevzuat/bkk/dosyalar/Ek7-BKK_20121020.pdf

 

  • Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik için linke tıklayın:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/09/20110920-4.htm

 

  • CMKda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik için linke tıklayın:
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11092&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

 

  • Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik
Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik için linke tıklayın:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/08/20120828-3.htm

 

  • 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun
6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun için linke tıklayın:
https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Mevzuat/Odeme_Hizmetleri_Kanunu/12258osk_kanunu_27_haziran_2013_persembe.pdf

 

  • Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliği
Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliği için linke tıklayın:
Sayı : 28388
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/08/20120818-9.htm

 

  • 6279 sayılı Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
6279 sayılı Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu için linke tıklayın:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/02/20120229-1.htm

 

  • 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu​ için linke tıklayın:
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.3.5846&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

 

  • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu için linke tıklayın:
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.4982&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

 

Ara