Aşağı Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi No: 25/8 ÇANKAYA / ANKARA          Tel: 0 (312) 473 6157
iletisim@bhd.org.tr

SOSYAL MEDYA VE HUKUK

Bilişim Hukuku Derneği tarafından tarihinde yayınlandı

Sosyal medya, kullanıcıların basit, anlık ve iki yönlü paylaşılabilecek veriler oluşturmasını sağlayan bir medya türüdür. Çeşitli çalışmalara göre, kullanıcılar sosyal medyada her gün ortalama 2 saat 30 dakika geçiriyor. Günümüz dünyasında yaklaşık 3,5 milyar insan İnternet’e bağlı ve 2,4 milyar kullanıcı aktif olarak sosyal medyaya katılıyor. 3,8 milyar mobil cihaz kullanıcısının 2 milyarı mobil cihazlarında sosyal medya kullanıyor.

Günümüzde, sosyal medyada işlenen suçlar çok yaygındır. İletişim ve bilişim alanındaki gelişmeler de bu iletişim araçları yoluyla işlenen suçları beraberinde getirmiştir. Bugün popüler sosyal medya araçları Twitter, Facebook ve Instagram; Cumhurbaşkanından sıradan vatandaşlara kadar birçok insan için hepimiz onlara karşı suçlarla karşı karşıyayız.

Kullanıcılar tarafından oluşturulan gayriihtiyari görüşlerin aksine, sosyal medya araçları kuralsız değil,  yasal kuralların uygulanabileceği bir ortamdır. Ceza kanunu kapsamındaki suç türlerini gözden geçirirsek, sosyal medya yoluyla işlenebilecek suçlar azınlıkta değildir,  cezai davranışın doğası gereği fiziksel temas gerektirmeyen her türlü suç tipi sosyal medya ve internet aracılığı ile gerçekleşebilmektedir.

Sosyal medyada işlenen ve sık karşılaşılan suç türlerini sıralarsak ;hakaret,cinsel taciz,tehdit, haberleşmenin gizliliğini ihlal, özel hayatın gizliliğini ihlal ,kişisel verilerin kaydedilmesidir.

Sosyal ağlar aracılığıyla / ağlar aracılığıyla işlenen suçlar bunlarla sınırlı değildir. Türk Ceza Kanununda suç teşkil edecek fiillerin niteliği gereği, fiziksel temas gerektirmeyen her türlü suç sosyal medya ve internet yoluyla gerçekleştirilebilmektedir.

Ne yazık ki fiili yaşamda dahi suç oranının giderek arttığı durumda, sosyal medya gibi fiziksel temas gerektirmeyen mecralarda bu oranın  arttığını görmekteyiz. Bunun ise ana nedeni, kullanıcıların bilgisayar kullanmakta,sosyal medyada yer almakta fazlasıyla bilinçli hareket etmemesidir.

Bu bağlamda ilgili makamların kamuyu bilgilendirici faaliyetleri yetersiz kalmakta, özellikle  genç yaştaki kullanıcıların gerçekleştirdikleri eylemlerin niteliğinden dahi habersiz olarak suçlu statüsünde bulunduklarını görmekteyiz. Bu nedenle, sosyal medya ile hukukun ilişkisinin kullanıcılara olabildiğince anlatılmak suretiyle, kişilerin sosyal medyaya dahilinde gerçekleştirebilecekleri fiillerin hukuk normlarına tabi olduğunun farkındalığını sağlamak, suçla mücadele için çözüm odaklı bir yaklaşım olacaktır.

 

Kategoriler: MAKALELER

Bilişim Hukuku Derneği

Bilişim Hukuku Derneği

Ara