Aşağı Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi No: 25/8 ÇANKAYA / ANKARA          Tel: 0 (312) 473 6157
iletisim@bhd.org.tr

SOSYAL MEDYADA BAŞKASINA AİT GÖRSELLERİ KULLANMANIN HUKUKİ SONUÇLARI

Bilişim Hukuku Derneği tarafından tarihinde yayınlandı

SOSYAL MEDYADA BAŞKASINA AİT GÖRSELLERİ KULLANMANIN HUKUKİ SONUÇLARI

Günümüzde internet hayatımızın önemli bir kısmında yer almakta ve neredeyse toplumdaki herkes şahsi olarak kullandıkları sosyal medya hesaplarından kişisel görsel içerikler paylaşmaktadır. Şahısların kendi iradeleriyle paylaşmış oldukları bu görsel içeriklerin başkaları tarafından izinsiz olarak kullanılması ise hukukumuzda korunan özel hayatın ve hayatın gizli alanının ihlali anlamına gelmektedir.

Bu doğrultuda gerçekleşen ihlallere yönelik olarak 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar başlığı Madde 136’daki düzenleme açıktır:

TCK Madde 136: “ Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Kanun metninde yer alan kişisel veri terimi; kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kimseye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel verilere yönelik olarak işlenen suçlar genellikle bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenmesi nedeniyle pratikte bilişim suçları arasında yer almaktadır.

Tanımdan anlaşılacağı üzere sosyal medya platformlarında paylaşılan şahsi fotoğraf veya videolar kişisel verilerdir. Bu nedenle de bu içeriklerin izinsiz olarak paylaşılması TCK m.136 kapsamında açıkça suç teşkil etmektedir. Fotoğraf veya videolar daha önce ilgililerince paylaşılmış olması bu durumu değiştirmeyecektir. Zira rızaları olmaksızın bir başkası tarafından bu fotoğrafların yayılması bu suçun oluşması için yeterli olmaktadır. Bu nedenle şahısların bu içerikleri daha önceden paylaşmış olması bir hukuka uygunluk sebebi değildir.

Belirtmek gerekir ki bu suçun kamu görevlisi tarafından veya mesleğin sağladığı kolaylıktan yararlanarak işlenmesi suçun nitelikli halini oluşturmaktadır:

Madde 137- (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların; a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, İşlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Sonuç olarak fotoğraf, video gibi kişilerin şahsi görsel içerik paylaşımlarının sosyal medya platformlarında izinsiz kullanılması üzerine bu kişiler Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunarak ilgili kişilerin cezalandırılmasını isteyebilirler.

Aynı zamanda şahısların kendi iradeleriyle paylaşmış oldukları bu görsel içeriklerin başkaları tarafından izinsiz olarak kullanılması, yayılması gibi hususlar kişileri manevi olarak bir elem ve ıstırap içine sürükleyebilecektir. Bu nedenle de kişiler uğranılan manevi zararı tazmin amacıyla manevi tazminat davası açmaları da mümkündür.

 

Kategoriler: MAKALELER

Bilişim Hukuku Derneği

Bilişim Hukuku Derneği

Ara