Aşağı Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi No: 25/8 ÇANKAYA / ANKARA          Tel: 0 (312) 473 6157
iletisim@bhd.org.tr

VERBİS Kayıt ve Bildirim Süresi Sona Eriyor

Bilişim Hukuku Derneği tarafından tarihinde yayınlandı

VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumlularını 1 milyon TL’ye kadar idari para cezası yaptırımı bekliyor. Kayıt için son tarih ise 30 Haziran’da doluyor.

 

Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’nin üzerinde olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen son tarih 30 Haziran’da sona eriyor. Veri sorumlularının VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunuyor. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin 1 milyon TL’ye kadar idari para cezası ile karşılaşabilir.

 

30 HAZİRAN SON TARİH!

Dijital çağın en önemli unsuru olan kişisel verilerin korunması için şirketlere büyük sorumluluklar düşüyor. Özellikle şirketlerin gerçek kişiye ait elde ettikleri veriyi işlemesi, koruması ve saklaması, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) yükümlülüklerine uyulması açısından önem arz ediyor.

 

KVKK nezdinde tüzel kişi veri sorumlusu niteliği taşıyan şirketler için kişisel verilerin korunmasına ilişkin en önemli noktalardan birinin VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmek, kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin ciddi yaptırımlarla karşılaşacak.

 

1 MİLYON TL’YE KADAR İDARİ PARA CEZASI

30 Haziran’a kadar yıllık çalışan sayısı 50’den fazla ya da yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’nin üzerinde olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekiyor. 30 Haziran’a kadar hiçbir işlem gerçekleştirmeyen veri sorumlularına 1 milyon TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilecek.

UYUM SÜRECİNDE BU 5 MADDEYE DİKKAT

1- Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek ve Açık rıza almak.

2- KVKK’nın genel ilkelerine dikkat etmek.

3- Veri işleme amacı kalktığında yükümlülükleri yerine getirmek.

4- Gerekli idari ve teknik tedbirleri almak.

5- Veri sahibinin talepleri karşısında bilgilendirmek.

 

Kaynak: Habertürk https://bit.ly/3cZJwkU

Kategoriler: Haberler

Bilişim Hukuku Derneği

Bilişim Hukuku Derneği

Ara