Aşağı Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi No: 25/8 ÇANKAYA / ANKARA          Tel: 0 (312) 473 6157
iletisim@bhd.org.tr

KVKK’dan ‘Unutulma Hakkı’ düzenlemesi

Bilişim Hukuku Derneği tarafından tarihinde yayınlandı

İsminin arama motorunda yer almasını istemeyenler artık Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na başvurabilecek. Kurul belirlediği 13 kriter kapsamında vatandaşın haklı olup olmadığına karar verecek. Kurula başvurmakla birlikte yasal bir süreç de aynı anda yürütülebilecek. Yani isminin Google’da çıkmasını istemeyen bir kişinin KVKK’ya başvurmasının önü açılmış oldu. Türkiye’de temsilciliği bulunmayan Google’ın KVKK tarafından verilen kararlara ne kadar uyup uymayacağı merak ediliyor.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) arama motorlarında kişinin adı soyadı yazıldığında ilgili içeriklerin yer almamasına yönelik önemli bir duyuruda bulundu.

 

Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre herhangi bir sebepten ötürü isim ve soy ismi birlikte yazıldığında arama motorunda yer almak isteyenler KVKK’ya başvurabilecek.

 

KVKK’dan yapılan açıklamada ‘unutulma hakkı’ göz önünde bulundurulacak Anayasa’nın 20’inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği arama motorlarında yer almamayı istemek anayasal bir hak olarak yorumlandı.

 

Arama motorları kişiler hakkındaki verileri server’larında saklayıp endeksledikleri için veri sorumlusu olarak kabul edildi. Arama motorlarının kişisel verileri işleme faaliyetinde bulunduğunun da altı çizildi.

 

BİLGİ VEYA BELGE İSTENEBİLECEK

Kişisel Verileri Koruma Kurulu bir kişinin kendisini Google’dan sildirmek istemesi durumunda önce arama motoruna başvurması gerektiğini buradan sonuç alamaması durumunda ise kurula başvurabileceğini söyledi.

 

Kişinin arama motorunda yer almak istememe sebeplerine ilişkin KVKK tarafından bilgi veya belge istenebilecek.

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu kişinin haklı olup olmadığına şu kriterlere bakarak karar verecek: İlgili kişinin arama motorları üzerinden kendi adı ve soyadı ile yapacağı bir arama sonucunda gösterilen sonuçların indeksten çıkarılmasına yönelik yapılacak değerlendirmede, ilgili kişinin temel hak ve özgürlükleri ile kamunun söz konusu bilgiyi edinmesinden sağlayacağı menfaatler arasında bir denge testi yapılmasına, yarışan menfaatlerden hangisinin ağır bastığının gözetilmesine ve bu değerlendirme yapılırken öncelikli olarak aşağıda belirtilen linkte yer verilen açıklamaların dikkate alınmasına ancak bu konudaki şikâyetlerin değerlendirme sürecinde dikkate alınacak kriterlerin bunlarla sınırlı olmayacağına, her somut olay özelinde Kurulca ilave ölçütlerin de gündeme gelebileceğine…

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu bir kişinin arama motorunda yer alıp almama isteğinin haklı olup olmadığına aşağıdaki 13 kritere bakarak karar verecek:

 

İlgili kişi kamusal yaşamda önemli bir rol oynuyor mu?

Arama sonuçlarının öznesi bir çocuk mu?

Bilginin içeriği doğru mu?

Bilgiler kişinin çalışma hayatı ile mi ilgili?

Arama sonuçlarında yer alan bilgi ilgili kişi hakkında hakaret, onur kırıcı, iftira niteliği taşıyor mu?

Arama sonuçlarında yer alan bilgi özel nitelikli kişisel veri niteliği taşıyor mu?

Arama sonuçlarında ulaşılan bilgi güncel mi?

Arama sonucunda ulaşılan bilgi kişi hakkında önyargıya sebep oluyor mu?

Arama sonucunda yer alan bilgi kişi açısından bir risk doğuruyor mu?

Bilgi kişinin kendisi tarafından mı yayımlandı?

Orijinal içerik gazetecilik faaliyeti kapsamında işlenen verileri mi kapsıyor?

İlgili kişiye ilişkin bilgilerin yayımlanmasında yasal bir zorunluluk var mı?

İlgili kişiye ilişkin bilgi ceza gerektiren bir suçla mı ilgili?

 

CEZANIN İFASI MUALLAKTA

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada KVKK’nın verdiği hükümlerin arama motoru tarafından uygulanıp uygulanmayacağına dikkat çekiyor. Ergün, “Söz konusu şirketlerin Türkiye’de temsilcilikleri olmadığı için KVKK tarafından verilen kararların uygulanıp uygulanmayacağı muallakta. Kesilen cezaların infazında da belirsiz durumlar ortaya çıkabilir” diyor.

Kaynak: sozcu.com.tr

Kategoriler: Haberler

Bilişim Hukuku Derneği

Bilişim Hukuku Derneği

Ara