Aşağı Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi No: 25/8 ÇANKAYA / ANKARA          Tel: 0 (312) 473 6157
iletisim@bhd.org.tr

MAKALELER

MAKALELER

KİŞİLERİN RIZASI DIŞINDA MAİL ORDER YÖNTEMİ İLE YAPILAN İŞLEMLERDE BANKANIN SORUMLU OLACAĞINA İLİŞKİN YARGITAY EMSAL KARARI

KİŞİLERİN RIZASI DIŞINDA MAİL ORDER YÖNTEMİ İLE YAPILAN İŞLEMLERDE BANKANIN SORUMLU OLACAĞINA İLİŞKİN YARGITAY EMSAL KARARI Birbirinden farklı dolandırıcılık yöntemleriyle kişilerin bilgisi ve rızası dışında bankacılık işlemleri yapılmaya devam etmekte ve şahıslar bu nedenle mağdur olmaktadırlar. Bir ödeme yöntemi olan “mail order” yönteminin (ödeme yapacak kartın fiziken pos cihazının yanında […]

İNTERNET VE YER SAĞLAYICILARININ HUKUKİ SORUMLULUĞU

İNTERNET SAĞLAYICILARININ HUKUKİ SORUMLULUĞU Ağların ağı internet, birden fazla bilgisayarın belli bir yönteme uyarak birbirleri arasında bağlantı kurmalarına olanak sağlayan bir uluslararası bilgi iletişim ağıdır. (Bovenzi) Teknolojinin gelişmesiyle beraber hayatımızın büyük bir kısmında yer alan internet, kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi bakımından önemli bir konum teşkil etmektedir. Nitekim iş hayatımızdan […]

İNTERNET BANKACILIĞINDA HUKUKİ SORUMLULUK

  İnternet bankacılığı, kişilerin para çekmek dışındaki bankayla ilgili işlemlerini bizzat bankaların şubelerinde fiili olarak yerine getirmek yerine bu işlemleri  internet  ortamında gerçekleştirebilme imkanı sağlayan kolaylaştırıcı bir uygulamadır. Bankalar, söz konusu işlemlerin internet ağı üzerinden gerçekleştirilebilmesi için gereken uygulama altyapısını oluşturarak müşterilerine kolaylaştırıcı bir imkan sunmaktadır. Bu hizmet yerine getirilirken […]

İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN SÖZLEŞMELERİN GEÇERLİLİĞİ

Elektronik Sözleşme (E-Sözleşme) Nedir ? 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 1. maddesinde, sözleşmenin, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulacağı hükme bağlanmıştır. Kanun’da açıkça aksi belirtilmediği sürece, bu iradelerin belirli bir şekilde açıklanması zorunlu değildir. Önemli olan, irade beyanının karşı tarafa ulaşmasıdır. Bu nedenle hukukumuzda sözleşmelerin, elektronik ortamda […]

UNUTULMA HAKKI

5651 SAYILI KANUN’DA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER KAPSAMINDA “UNUTULMA HAKKI” Unutulma hakkı;  dijital hafızada yer alan bireylere ait rahatsız edici her türlü kişisel içeriğin, yine bireylerin talebi üzerine bir daha geri getirilemeyecek biçimde ortadan kaldırılması/silinmesi olarak tanımlanmıştır.   Kişisel içerikten kasıt başvurucu hakkında her türlü yazı, görüntü, ses, video vb. materyallerdir. Bu […]

KREDİ KARTI BİLGİLERİNİN ELE GEÇİRİLMESİ

KREDİ KARTI BİLGİLERİNİN ELE GEÇİRİLMESİ, KREDİ KARTININ ÇALINMASI VE KAYBOLMASI HALİNDE KART SAHİBİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU   Bireylerin artan ihtiyaç ve istekleriyle birlikte ekonomik faktörlerin de gelişmesi  teknoloji çağında yeni ödeme araçlarına ihtiyaç duyularak kartlı ödeme sistemine geçişte en önemli etken olmuştur. Kartlı ödeme araçları genel olarak 4 gruba ayrılmıştır. Bunlar […]

Sosyal Medya Şirketleri Temsilci Atanmazsa Ne Olacak

Sosyal medya şirketlerinin Türkiye’de temsilci bulundurmasını zorunlu kılan sosyal medya yasası bugün yürürlüğe girdi. Google, Facebook ve Twitter henüz Türkiye’ye bir temsilci atadıklarını duyurmadı. Temsilci atanmadığı takdirde 5 aşamalı yaptırım planı bulunuyor. Temmuz ayında Meclis’ten geçen 7253 sayılı sosyal medya yasası 1 Ekim (bugün) itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni yasa çerçevesinde […]

Online Oyunlarda Çocuklara Karşı İşlenen Suçlar ve Alınması Gereken Tedbirler

PUBG GİBİ ÇEVRİM İÇİ (ONLİNE) OYUNLARDA ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN CİNSEL İSTİSMAR VE MÜSTEHCENLİK SUÇLARINA KARŞI BİLİŞİM HUKUKU DERNEĞİ’NİN UYARISIDIR! Kamuoyunun Dikkatine: Çağımızda internet kullanımına paralel olarak çevrim içi oyunların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Özellikle yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle evde kalan çocuk ve gençler zamanının büyük bir […]

YARGITAY’DAN ELEKTRONİK YAZIŞMALARLA İLGİLİ ÖNEMLİ KARAR

Günlük iletişimimizin büyük bir bölümünü gerçekleştirdiğimiz elektronik yazışmalar; bugün, iş hayatının da olmazsa olmazı. Facebook gibi sosyal medya platformlarının yanı sıra Whatsapp gibi haberleşme odaklı uygulamalarda, her gün birçok hukuki ilişki inşa edilip sona erdiriliyor. Kurumsal iş dünyasında ise firmalar, gerek iç işleyişinde gerekse de dış ilişkilerinde birçok faaliyetini mailler […]

Siber Zorbalık

Sosyal medya platformları, eğlenmek ve kişi ya da topluluklarla iletişim kurmak gibi amaçların yanında maalesef siber zorbalık için de oldukça fazla kullanılıyor. Son araştırmalara göre, sosyal medya kullanan gençlerin en az yüzde 36.5’i, siber zorbalığa uğruyor. Her 10 genç siber zorbalık kurbanından sadece 1’inin anne ve babasını, yaşadığı zorbalık konusunda […]

Call Now ButtonAra