Aşağı Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi No: 25/8 ÇANKAYA / ANKARA          Tel: 0 (312) 473 6157
iletisim@bhd.org.tr

Sosyal içerik üreticileri ve mobil uygulama geliştiricilerine KDV istinası geldi

Bilişim Hukuku Derneği tarafından tarihinde yayınlandı

Resmî Gazete’de yayımlanan yeni karar ile, sosyal içerik üreticileri ve mobil uygulama geliştiricilerine KDV istinası geldi.

Kamuoyunda sosyal medya vergisi olarak bilinen vergi kanunu düzenlemesi 26 Ekim’de yürürlüğe girdi. Bu kapsamda ‘sosyal içerik üretici’ olarak resmen tanımlanan internet fenomenleri ile mobil uygulama geliştiricileri gelir vergisinden muaf tutulurken; kanuna tabi olan bu kişilerin elde ettiği gelirlerden yüzde 15 stopaj vergisi alınması kararlaştırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan yeni bir adım atıldı. Resmî Gazete’de yayımlanan 38 Seri No’lu ‘Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’ kararına göre; sosyal içerik üreticileri ve mobil uygulama geliştiricileri Katma Değer Vergisinden (KDV) istisna edildi.

Sosyal içerik üreticileri ve mobil uygulama geliştiricilerine KDV istisnası

Resmî Gazete’de bugün yayımlanan 31696 sayılı tebliğ ile “4.26. Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliği İstisnası” maddesi eklendi. 3065 sayılı Kanunun (17/4-a) maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetlerin KDV’den istisna edildiği belirtildi.

Sosyal içerik üreticileri ve mobil uygulama geliştiricilerine yönelik Katma Değer Vergisi istisnası şöyle açıklandı:

“Buna göre, 1/1/2022 tarihinden itibaren, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler üzerinden KDV hesaplanmaz.”

Söz konusu istisna, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren ilgili madde kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetlere uygulanacak.


Bilişim Hukuku Derneği

Bilişim Hukuku Derneği

Ara