Aşağı Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi No: 25/8 ÇANKAYA / ANKARA          Tel: 0 (312) 473 6157
iletisim@bhd.org.tr

Türkiye’nin Yapay Zekâ Stratejisi

Bilişim Hukuku Derneği tarafından tarihinde yayınlandı

Akıllı sistemler geliştiren çok disiplinli bir bilim ve mühendislik dalı olarak tanımlanabilecek yapay zeka alanında Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi genelgesi ile 2021-2025 yılları arasında gerçekleştirilmesi öngörülen hedefler belirlendi. Yapay zekânın yol haritası niteliğindeki genelgede ”Dijital Türkiye vizyonu ve milli teknoloji hamlesi ile stratejik öncelik ve amaçlarımıza daha etkin ve hızlı şekilde ulaşabilmek için yapay zeka teknolojilerinden faydalanılması elzemdir.” sözlerine vurgu yapılırken, ülkemizin bu alanda 6 öncelik, 24 amaç ve 119 tedbiri olduğu kaydedildi.

Bu öncelikler;

 • Yapay zeka uzmanı yetiştirmek ve bu alanda istihdamı artırmak.
 • Araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliği desteklemek.
 • Kaliteli veriye ve teknik altyapıya erişim sağlamak.
 • Sosyo-ekonomik uyumu hızlandıracak düzenlemeler yapmak.
 • Uluslararası iş birliklerini güçlendirmek.
 • Yapısal ve işgücü dönüşümünü hızlandırmak olarak belirlendi.

Stratejide belirlenen 2025 yılı hedeflerinden bazıları ise şöyle;

 • Yapay Zekanın Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya katkısı yüzde 5’e yükseltilecek.
 • Bu alandaki istihdam en az 50 bin kişiye çıkarılacak.
 • Merkezî ve yerel yönetim kamu kurum ve kuruluşlarında yapay zekâ alanındaki istihdam en az bin kişi olacak.
 • Lisansüstü düzeyde mezun sayısı en az 10 bin kişiye ulaşacak.
 • Yerel ekosistemin geliştirdiği uygulamaların kamu alımlarında öncelikli olarak ticarileştirilmesi desteklenecek.
 • Uluslararası kuruluşların güvenilir ve sorumlu yapay zekâ ile sınır ötesi veri paylaşımı alanındaki düzenleme çalışmalarına ve standartlaşma süreçlerine aktif olarak katkı verilecek.
 • Uluslararası yapay zekâ endekslerindeki sıralamalarda Türkiye ilk 20 ülke arasında yer alacak.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI BAŞKANLIK EDECEK

Yapay zekâ stratejisinin takibi, süreçlerin yönetilmesi amacıyla “Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi Yönlendirme Kurulu” oluşturulacak. Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlık edeceği Kurula önerilerde bulunmak amacıyla ilgili özel sektör, akademi ve STK temsilcilerinin katılacağı “Yapay Zekâ Ekosistemi Danışma Grubu” da oluşturulacak.

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ İKİ KATINA ÇIKACAK

Strateji Belgesine göre; küresel yapay zekâ harcamalarının 2020 yılında yaklaşık 50 milyar doları ve pazar büyüklüğünün 5 yılda 2 katını aşması bekleniyor. Birçok araştırmaya göre yapay zekâ 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 13-15,7 trilyon dolar katkı yapacak ve yüzde 13-14 arasında büyüme sağlayacak.

KİŞİ BAŞI 19 TB VERİ

2025 yılında dünya ortalamasında kişi başı 19 TB veri söz konusu olacak. Önümüzdeki 3 yılda üretilecek verinin son 30 yılda üretilenden fazla olması öngörülüyor. ABD ve Çin’de yapay zekâ odaklı girişim sayısı 2 bini bulurken Türkiye’de bu sayı yaklaşık 200 civarında. Türkiye’deki yapay zekâ girişimlerin yaklaşık yüzde 50’si teknoparklarda, yüzde 73’ü ise İstanbul’da bulunuyor.

YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARI

Türkiye’de kamu kurumlarının yeni nesil teknolojilere hazır hâle getirilmesi ve veriye dayalı etkin karar alma süreçlerine sahip olabilmeleri için de çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bünyesinde “Büyük Veri ve Yapay Zekâ Uygulamaları Dairesi Başkanlığı” ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Millî Teknoloji Genel Müdürlüğü” kuruldu.

YAPAY ZEKA ENSTİTÜSÜ

Üniversitelerin araştırma merkezleri ile sektörleri bir araya getirerek yapay zeka teknoloji çözümleri üretilmesinde katalizör olmak üzere TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü kuruldu.

KAMU KURUMLARININ YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARI

Bu süreçte bakanlıklar tarafından da ulusal yapay zekâ projeleri hayata geçmeye başladı. Bu çerçevede; Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık ve Ticaret Bakanlıkları ile Savunma Sanayii Başkanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yürüttükleri projelerle dikkat çekti.

        Kürşat ERGÜN

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı

Bilişim Hukuku Derneği

Aşağıöveçler Mah. Lizbon Cad. No:25/8  Çankaya-Ankara

Tel: 0 312 473 61 57

Kategoriler: Haberler

Bilişim Hukuku Derneği

Bilişim Hukuku Derneği

Ara