Aşağı Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi No: 25/8 ÇANKAYA / ANKARA          Tel: 0 (312) 473 6157
iletisim@bhd.org.tr

HABERLER

İNTERNET VE YER SAĞLAYICILARININ HUKUKİ SORUMLULUĞU

İNTERNET SAĞLAYICILARININ HUKUKİ SORUMLULUĞU Ağların ağı internet, birden fazla bilgisayarın belli bir yönteme uyarak birbirleri arasında bağlantı kurmalarına olanak sağlayan bir uluslararası bilgi iletişim ağıdır. (Bovenzi) Teknolojinin gelişmesiyle beraber hayatımızın büyük bir kısmında yer alan internet, kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi bakımından önemli bir konum teşkil etmektedir. Nitekim iş hayatımızdan sosyal hayatımıza kadar eğitim, ticaret, güvenlik, iletişim gibi pek çok alanda internetin bize sunmuş olduğu olanaklardan, (kredi kartı şifresi, mail hesapları vb.) kişisel bilgilerimizi içeren Devamı…

İNTERNET BANKACILIĞINDA HUKUKİ SORUMLULUK

  İnternet bankacılığı, kişilerin para çekmek dışındaki bankayla ilgili işlemlerini bizzat bankaların şubelerinde fiili olarak yerine getirmek yerine bu işlemleri  internet  ortamında gerçekleştirebilme imkanı sağlayan kolaylaştırıcı bir uygulamadır. Bankalar, söz konusu işlemlerin internet ağı üzerinden gerçekleştirilebilmesi için gereken uygulama altyapısını oluşturarak müşterilerine kolaylaştırıcı bir imkan sunmaktadır. Bu hizmet yerine getirilirken sözleşmenin tarafları olan banka ve müşteri, birtakım hukuki sorumluluklara tabi olurlar. Evvela müşteri, internet bankacılığı uygulamasından yararlanabilmek için bir sözleşme imzalaması gerekir. Bu sözleşmeye ‘İnternet Devamı…

İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN SÖZLEŞMELERİN GEÇERLİLİĞİ

Elektronik Sözleşme (E-Sözleşme) Nedir ? 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 1. maddesinde, sözleşmenin, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulacağı hükme bağlanmıştır. Kanun’da açıkça aksi belirtilmediği sürece, bu iradelerin belirli bir şekilde açıklanması zorunlu değildir. Önemli olan, irade beyanının karşı tarafa ulaşmasıdır. Bu nedenle hukukumuzda sözleşmelerin, elektronik ortamda da kurulabilmesi konusunda herhangi bir engel bulunmamaktadır. Elektronik sözleşmelerde ise taraflar, iradelerini elektronik ortamda açıklamaktadırlar. Elektronik sözleşmeye ilişkin kurucu irade beyanlarının her ikisinin de elektronik Devamı…

UNUTULMA HAKKI

5651 SAYILI KANUN’DA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER KAPSAMINDA “UNUTULMA HAKKI” Unutulma hakkı;  dijital hafızada yer alan bireylere ait rahatsız edici her türlü kişisel içeriğin, yine bireylerin talebi üzerine bir daha geri getirilemeyecek biçimde ortadan kaldırılması/silinmesi olarak tanımlanmıştır.   Kişisel içerikten kasıt başvurucu hakkında her türlü yazı, görüntü, ses, video vb. materyallerdir. Bu içeriklerin başvurucunun rızası hilafına dijital ortamda yer alması durumunda unutulma hakkı söz konusu olacaktır. Bir başka anlatımla unutulma hakkı, internet-dijital ortamda varlığını koruyan bir içeriğin Devamı…

KREDİ KARTI BİLGİLERİNİN ELE GEÇİRİLMESİ

KREDİ KARTI BİLGİLERİNİN ELE GEÇİRİLMESİ, KREDİ KARTININ ÇALINMASI VE KAYBOLMASI HALİNDE KART SAHİBİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU   Bireylerin artan ihtiyaç ve istekleriyle birlikte ekonomik faktörlerin de gelişmesi  teknoloji çağında yeni ödeme araçlarına ihtiyaç duyularak kartlı ödeme sistemine geçişte en önemli etken olmuştur. Kartlı ödeme araçları genel olarak 4 gruba ayrılmıştır. Bunlar kredi kartı, banka kartı, harcama kartı, mağaza kartı. Kredi kartını “bankalarca kişilere verilen, günlük satın almalarda para kullanımını önlemeyi amaçlayan bir ödeme biçimi olarak yararlanılan, Devamı…

Sosyal Medya Devlerine kesilen cezalar ile ilgili BHD Başkanı Av. Kürşat Ergün Açıklaması

Sosyal Medya Devlerine kesilen cezalar ile ilgili BHD Başkanı Av. Kürşat Ergün Açıklaması Türkiye Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Tiktok, Periscope’a 10’ar milyon liralık ceza kesti, bildirimler şirketlerin ABD’deki merkezlerine gönderildi. BANT DARALTMA CAYDIRICI OLUR Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, bu şirketlerin Türkiye’de ticari işletme kayıtları olmadığı için cezaların yurtdışı merkezlerine BTK tarafından tebliğ edildiğini söyledi. Cezanın tahsili sürecini Hazine ve Maliye Bakanlığının takip edeceğini belirten Ergün, “Ancak bu cezalar ödenmezse nasıl bir yaptırıma bağlanacağı Devamı…

Sosyal Medya Şirketleri için Türkiye’de Yaptırım Süreci Başladı

Sosyal Medya Şirketleri için Türkiye’de Yaptırım Süreci Resmen Başladı Sosyal medya şirketlerinin Türkiye’de temsilcilik açması için gereken süre geçtiğimiz gün itibarıyla sona erdi. BTK, Türkiye’de temsilcilik açma zorunluluğuna uymayan başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve TikTok olmak üzere sosyal ağ sağlayıcılarına 10’ar milyon lira ceza verdi. Takip eden 30 gün içinde bu cezayı ödemekten kaçınanlara 30 milyon TL idari para cezası verilecek. Kararı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Fatih Sayan duyurdu. İkinci kez verilen idari para Devamı…

Sosyal medya devlerine son ikaz

İnternet Yayınları Yasası gereği sosyal medya devleri Facebook, Instagram grubu ile Twitter gibi günlük kullanıcı sayısı 1 milyonunun üzerindeki şirketlerin Türkiye’de temsilci atamaları zorunluluğuna ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) Kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Sosyal Ağ sağlayıcıları hakkında usul ve esasları düzenleyen karara göre sosyal medya şirketleri, 1 Kasım 2020 tarihine kadar Türkiye’de resmi makamların muhatap olacağı temsilci atamak zorunda olacak. Bu temsilci, adli ve idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim ve talepleri yerine getirmekle yükümlü Devamı…

Sosyal Medya Şirketleri Temsilci Atanmazsa Ne Olacak

Sosyal medya şirketlerinin Türkiye’de temsilci bulundurmasını zorunlu kılan sosyal medya yasası bugün yürürlüğe girdi. Google, Facebook ve Twitter henüz Türkiye’ye bir temsilci atadıklarını duyurmadı. Temsilci atanmadığı takdirde 5 aşamalı yaptırım planı bulunuyor. Temmuz ayında Meclis’ten geçen 7253 sayılı sosyal medya yasası 1 Ekim (bugün) itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni yasa çerçevesinde sosyal medya şirketlerinin Türkiye’ye temsilci atamaları gerekecek. Temsilci atamayan şirkete Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından resmi uyarı yapılacak. Resmi uyarının yapıldığı tarihten sonraki 30 gün içinde Devamı…

Online Oyunlarda Çocuklara Karşı İşlenen Suçlar ve Alınması Gereken Tedbirler

PUBG GİBİ ÇEVRİM İÇİ (ONLİNE) OYUNLARDA ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN CİNSEL İSTİSMAR VE MÜSTEHCENLİK SUÇLARINA KARŞI BİLİŞİM HUKUKU DERNEĞİ’NİN UYARISIDIR! Kamuoyunun Dikkatine: Çağımızda internet kullanımına paralel olarak çevrim içi oyunların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Özellikle yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle evde kalan çocuk ve gençler zamanının büyük bir kısmını bu oyunlar ile tüketmektedir. Türkiye oyun sektörü 2019 raporuna göre ülkemizde kadınların yüzde 42,8’i oyun oynarken erkeklerde bu oran yüzde 57,2 olarak karşımıza çıkıyor. Devamı…

Call Now ButtonAra